1000+ Best Tswana Baby Boy Names

Tired of choosing names for your lovely and cute baby boy? Then why don’t you take a look at Tswana baby names here? Botswana, a country located in Southern Africa, has a landscape defined by the Okavango Delta and the Kalahari Desert. The names revolve around the aspirations, deeds, or plants of the Almighty. Take a look at our curated list of Tswana Baby Names to choose one for your little one!

list of Best Tswana Baby Boy Names

Aberahame

Bafana

Dikisto

Elf

Afetlong

Bapaki

Dikagiso

Fame

Lefufa

Keinfstra

Lzarus

Maphoi

Pomolo

Omelo

Aatla

Phlie

Peile

Ntshephang

Nofo

Oabana

Bile

Gomoditsweke

Phomolo

Pitso

Natshego

Poloke

Rehan

Rebatho

Sakaria

Zame

Rothle

Fetere

Serwalo

Gesalena

Toalo

Vetso

Dimn

Tefalo

Siogo

Qete

Thokgomo

Thito

Yaone

Wnthla

Aron

Twa

Utlwanag

Wbobedi

Melo

Bobedi

Zelemo

Dewnan

Trile

Puso

Nathego

Pono

Rapula

Zeneile

Aitsoketsa

Saone

Direng

Thati

Morwadi

Reri

Samaria

Wadi

Lagae

BIro

Siame

Tsumi

Mpho

Nayang

Neelo

Yame

Waetsile

Irelang

Bana

NOnofo

Rabile

Ganeditse

Duete

Gaufi

Dirile

Lerato

Maatla

Oe

One

Karabile

Moratiwa

Thogonlo

Ungo

Lepaletwe

Dilaone

Sire

Lonne

Rako

Oetio

Skiak

Kaelelo

Jutlo

Pelo

Aduao

Mmampula

Paseka

Mometsanna

Gapi

Henyi

Ganedi

Weetsi

Laodi

Tedi

Monnye

Moremi

Phuthego

Lara

Pilara

Nathshego

Mogano

Nokeng

Tametse

Ithati

Lekanyo

Geneo

Centle

Melomo

Fane

Sthewango

Teolfoil

Poyame

Waliswana

Belelo

Delwnana

Ophaketse

Mogolo

Dirile

Fetswea

Thpi

Mokganwedi

Nnendie

Editse

Mmeke

Dinnete

Phimotse

Vinnetsew

Kelearepeae

Mutse

Babbetswe

Romoko

Kagiso

Alogang

Faio

Nele

Terea

Aobakwe

Padile

Diri

Badumedi

Feletse

Gopodi

Gamang

Itumetse

Kang

Katametse

Baone

Raedi

Sadui

Rulayang

Setsana

Zashi

Dibothle

Resiliti

Thalefi

Boago

Mmauriai

Bobedi

Felo

Fitile

Gosi

Ingotlo

Nameto

Depelo

Oipelo

Shepo

Nang

Bonno

Ontsi

Natla

Tlhe

Dstile

Welelo

Vusung

Samiedeiel

Dikitso

Calogo

Olotyi

Centle

Ednle

Qwetse

Emangg

Gaessi

Mangwe

Baboi

Noloke

Difetane

Diitiswana

Netsang

Pelwe

Rewerlathe

Gape

Gauto

Boane

Auta

Fiwa

Ontle

Jang

Sedminio

Katweng

Contse

Paidle

Ranlente

Gomang

Siame

Aatamang

Inaleme

Jakobe

Xohane

Itumeleng

Soiyame

Calafo

Kanyo

Tlego

Aabetswe

Boka

Oboka

Lotsew

Badirang

Baitsswe

Bale

Pile

Rutile

Tisemang

Onyane

Dibyane

Didimetse

Basadi

Dumetse

Inetse

Dilwefe

Keipie

Pope

Fatse

Moge

Tirse

Kekgabile

Leapera

Bileone

Bemang

Hetswane

Kenalpe

Yaftse

Oagile

Gomotsego

Kgosi

Dalwa

Gotla

Khumiso

Oetsile

Safalo

Kopane

Metili

Bopo

Eatla

Conobo

Gakwa

Gooromotho

Eina

Leina

Ekgotla

Kokame

Lenamile

Thabetse

Lodi

Lereo

Seidelione

Giolame

Leruo

Wnaa

Thognolo

Ugile

Lthogolo

Gonono

Sopa

Weletse

Watle

Loagfo

Ato

Erto

Loora

orka

Sdika

Maano

Aatla

Fogosi

Kaelolo

Jano

Maduo

Getalane

Kaano

Goa

Maiytula

Gopho

Lebogbo

Ranyane

Adretha

Grumo

Eledi

Segopo

Maungo

Mometi

Paseka

Gisi

Ibedi

Fhenyi

Logio

Jaki

Jwadi

Notsile

Laaksogi

Keeneedi

Ieemang

Fontete

Patii

Raytiwa

Samarit

Moshe

Diame

Negape

Snan

Nagape

Lahapelo

Homyan

Eletdese

Monnye

Okweneatosile

Detetsi

Gogoi

Yienhge

Ikganedi

Fhane

Moeti

Isaotisile

Modi

Kofi

Dsgsi

Thloadi

Methla

Aungo

Maothpdui

Lethugile

Letag

Kesire

Netereso

Pelewe

Zalagmelo

Cerilengo

Alepe

Retso

Nanao

Ghang

Eilwe

Dumetse

Yueoe

Diphimiotse

Kedibonyae

Akie

Betswe

Zwe

Mogete

Weakile

Leboga

Dealo

Yoane

Ipeleng

Inaalame

Gothatamang

Jhunge

Lamerwe

Gosiemo

Gotaatamang

Modimo

Isoyame

Tlano

Dwerekile

Babgaoi

Maangwe

Bebasadi

Cetemang

Feoene

Ceipileitr

Heteswehe

Afgi

Keontsee

Dshephileone

Alalelo

Kgolo

Anetresso

Noapano

Larona

Bole

Zelentle

Lafetse

Paletswe

Dewlewtse

Oato

Loorah

Bebede

Maduo

Dogosi

Calelo

Kutlo

Gopho

Ranyane

Makgoa

Mosetsana

Thelha

Diri

Soatsile

Emedi

Kganaedi

Jaobili

Wadidiki

Poloki

Weina

Lefhi

Wanatana

Mompati

Molwantwa

Jhane

Olebi

Kpoliu

Cogog

Zontre

Qami

Tshimologpo

Reletso

Phoyame

Hipido

Wakgotla

Boraro

Mawe

Wame

Liswana

Raro

Kamoso

Utlawang

Tumelano

Mediso

Misang

Tsoltse

Umidasang

Rtsogo

Tudeutso

Magole

Thomamo

Dhamese

Fuo

Laganyo

Dsego

Tirafalo

Tsoane

Dayamamodo

Chtto

Temogo

Abiso

Deteng

Fhetmotsi

Baga

Xeata

Rrapaseka

Saitsoketsa

Kaira

Lekewepi

Wapirato

Daseka

Phetilo

Retepe

Lontle

Otaadisaag

Notse

Laadsida

Drongwa

Oratile

Tuetse

Fyanage

Iogaufi

Bentsi

Vooikami

Rapedi

Tshwarit

Oretiri

Salakagae

Rapedi

Montle

Tenyane

Rothodghi

Deledhi

Cediso

marumo

Manno

Aoula

Apuola

Maipelo

Daiketlo

Kano

Qabono

Doliska

Zarato

Letsweletse

Dungo

Wartle

Diswan

Catlewe

Ogonolo

paliotew

Qopo

Uitlawana

Ckcetso

Sisdialwala

Kgobegere

Akgamatso

Lale

Daneto

Falemetso

Hgaogoana

Xagahatamse

Siemang

Khumiso

Dialwa

Eitiretse

Umilere

Modirstwae

Keemaneo

Geeme

Ditse

Diphi

Innetse

barutile

Lepile

Ceyenoe

Wrutilo

Ganeditde

Qeiponya

Chumile

Shokele

Vileonne

Kleetshebe

Kenakgang

Ealeboga

Keartkel

Copomye

Hopopele

Ghsokilie

Jethalike

Bamang

Apereo

Keleofiel

Dhetswe

Helantle

Nolimi

Sheu

Dtshweu

Iomae

Lotheri

Keloi

Jhomeloo

Puthedergo

Phatsimoyoane

Rase

Hular

Tyangar

Saitso

Keiytso

Gwesang

Folthe

Pqakar

Nomoghanao

Tametse

Gamet

Sefagematsi

Direng

Walo

Ghefete

Nawalo

Hesame

Senwelo

Detseng

Thsegdo

Shwano

Jiklwe

Ghafane

Gofatspo

Jisoer

Enolo

Moren

Tihpolo

Toppoo

Shenolo

Magole

Mefidido

Guetse

Jelo

Reedietso

Pelemg

Lepadiler

Oeiredutse

Abetser

Lothsweu

Pelonomi

Therri

Sdeka

Fsthweau

Loko

Figsigo

Pilara

Rebatha

Neilwe

Fasetepla

Eouitsilie

Bioain

Fasega

Sait

Soketo

Garair

Vegesio

Zechariah

Terefane

Omkile

Okilwe

Ghuthunya

Gteneg

Unyaya

Taolo

Helebogo

Jebo

Yoalilapo

Thathana

Kisego

Mamfo

Hasefre

Ditiro

Baboloki

Bineo

Dineo

Goatsem

Modime

Amogelang

Godofoane

Oloik

Hengang

Fenyang

Noiytumelo

Gosebo

Kaletogo

Katlego

Goitseone

Kabo

Enosi

Lefaga

Modise

Moaig

Lesetego

Hogonlo

Hogonolo

Mmusae

Olorato

Ofertse

Kgopotse

Refile

Oteg

Bogeneg

Haratio

Reeke

Ditsoe

Tapiwa

Pologpo

Boipelo

Gorato

Dipuo

Kaebetswe

Boga

Dikelid

Monstsho

Fersedi

Keneilwe

Bogile

Onale

Sogomotso

Tale

Meleter

Goanfone

Diroane

Hago

Atlego

Foitsene

Dilwe

Filwe

Desebo

Gosieman

Lethl

Ogonololio

Mebogang

Jigosi

Jumoi

Odesrile

Obonye

Motswane

Pulaeo

Thundi

Joaitse

Oaistere

Teulo

Shemolo

Dehepo

Shlofelo

Ratolo

Ream

Ofentyse

Onaleem

Kemtsaerw

Yotenge

Tereulo

Sethunya

Bakone

Koena

Malete

Gwato

Bapai

Mapulana

Makolo

Batswapong

Khoakhoa

Ulana

Pedranag

Bakhthla

Ruthshe

Shaga

Waketse

Papaip

Anareng

Phalane

Leboa

Pulana

Phiri

Wadto

Goena

Mothupi

Borulaganaya

Ontler

Kelda

Dasego

Agomi

Dise

Lokio

Kraal

Lefe

Lathlengi

Hokgposi

Ratyop

Jorer

Mooketsi

Swane

Ouetse

Bohongong

Mot

Rate

Drillie

Siste

Okom

Reekeditso

Gefie

Oke

Onkemetse

Ghenalo

Tapoologo

Tau

Huelo

Bathor

Gabo

Jeliwe

Ogomotse

Leakeboga

Ghosebo

Ledego

Nosi

Fereoi

Jalfea

Gosebo

Dosernong

Goetsile

Letlhogongpo

Kisgioso

Kopana

Masegao

Khumaetilo

Gmusi

Jhuimo

Figodis

Morogo

Gyostis

Athelegi

Ompati

Ooqetsa

Olorat

Omp

Phemetsoi

Kmeetsei

Onko

Cobeng

Sitse

Mejste

Othu

Teng

Slile

Gopotse

Metse

Olo

Desile

Boitumelo

Faone

Amogelang

Tuymelo

Foloko

Ditirro

Kejnosi

Qaelaeboga

Fertsere

Fedelga

Deakelga

Fogomotsoo

Noemngo

Fmudsi

Abigailka

Chloe

Christopher

Arabang

Mosa

Bahalo

Ongboe

Diboko

Dikotsi

Makatsoo

Otsi

Uang

Keledfs

Mido

Ontle

Onkolo

Ineo

Palesda

Thole

Wanelo

Impho

Saiai

Zekekai

Estere

Felleng

Umane

Lomphone

Itu

Meleng

Obo

Dakoba

Oele

Nase

Josefa

Abelo

Nanelo

Atleho

Eromang

Elebohiu

Biooihile

Fesre

Romang

Tleho

Darag

Kero

Gotso

Kutlwana

Wisiso

Khethang

Abane

Loisis

Wanao

Sofalang

Kotsi

Rathsto

Isiso

Leba La Ka

Eauuoa

Bohang

Loisisoer

Hlonnolo

Lenka

Moha

Leqoq

Rateo

Reko

Letysaolo

Likellieo

Hakapa

Khapa

Khang

Gkheng

Disepo

Kuao

Majobo

Zhoane

Kolotsopo

Mamello

Mareka

Kamoer

Lesotyho

Lonyane

Therpeola

Soabi

Shediso

Seretse

Ipone

Lahlehi

Khachane

Hpolom

Molise

Jalefa

Lapo

Ookho

Shanayana

Shoeshoe

Naledi

Thodeel

Queno

Nthati

Nthofeela

Herefse

Jhotso

Kdogotso

Tlwana

Watle

Poqo

Erekolo

Likhang

Koitsi

Fhatle

Khokolotso

Lefane

Alefu

Jadislo

Tsepelo

Areqa

Mtalaka

Seretse

Modise

Mikea

Potso

Ula

Ololko

Pheello

Piti

Hetoho

Ontsou

Qhon

Qhlos

Stonere

Ramat

Jato

RaebBetsoe

Taru

Bilwe

Maytala

Vohile

Atotle

Samulee

Sehlolo

Sek

Golo

Kgot

Jhane

Senakatana

Soagfoni

Tmotia

Komelo

Geheb

Sewe

Sghepro

Tesel

Dsie

Seeiso

Mulee

Muele

Setjhabah

Seeng

Oarona

Panyaana

Kyakaaloo

Kallo

Nyaklao

Poneng

Tlapale

Gootle

Dotsumi

Siuou

Yianltasle

Malopo

Poione

Ohau

Dhesdhiso

Thame

Khokolotswo

Jobo

Makgotla

lafu

Rafalte

Fojab

Tjhat 

Jikae

Moilas

Selantja

Tomasame

Semodi

Somgha

Morotuo

Semonte

Mookho

Naheng

Lakesa

Tlapule

Oayanpul

Donengher

Mpjho

Ostsumi

Similar Posts: